Pressmeddelande

Stefan Johansson, VD Achima Care AB Stefan Johansson, VD Achima Care AB Anne Lazukic, Verksamhetschef Läkarhuset Roslunda Anne Lazukic, Verksamhetschef Läkarhuset Roslunda

Pressmeddelande den 2 juli 2018.

 

Läkarhuset Roslunda går in i Achima koncernen

Achima Care AB tar idag över samtliga aktier i Läkarhuset Roslunda AB. 

Läkarhuset Roslunda blir en del av Achima Care och verksamheten med alla medarbetare kommer att fortsätta som idag. Även de läkare som har drivit verksamheten tidigare kommer att arbeta kvar förutom två som går i pension.

Achima är en svensk vårdgivare med fokus på primärvård som driver tio vårdcentraler på olika orter runt om i södra Sverige varav två i Skåne. Förutom Roslunda driver vi sedan 2009-01-01, Ekeby vårdcentral där vi är ackrediterade för vårdcentral, BVC, KBT och MMS. Achima Care är en del av Hälsoval Skåne och arbetar på uppdrag av Region Skåne. Achima Care ABs huvudkontor ligger i Karlskrona.

”Det Achima Care främst kan tillföra är en större organisation med stor trygghet och där ledningen ändå är nära och beslutsvägarna korta” Anne Lazukic

”Det är roligt att växa inom Region Skåne med närhet till vår vårdcentral i Ekeby. Att expandera och ta över Läkarhuset Roslunda är spännande och vi vill fortsätta vara förstahandsvalet för Ängelholmsborna.” Stefan Johansson

 

 

Kontaktperson:

Stefan Johansson, VD Achima Care AB, tfn 0733 248 298, stefan.johansson@achima.se

Anne Lazukic, Verksamhetschef Läkarhuset Roslunda, 0431 449459, anne.lazukic@lakarhusetroslunda.se

 

www.achima.se

www.lakarhusetroslunda.se