fbpx

Tillgänglighets-redogörelse

Vi på Achima Care vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats, www.achima.se. Här beskriver vi webbplatsens brister och på vilket sätt du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Webbplatsen följer lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med några undantag. Här kan du läsa mer om lagen www.digg.se/digital-tillganglighet/om-lagen  

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi är medvetna om följande brister på webbplatsen.

Allmänna problem

  • Det kan finnas länkar som inte fungerar.

Problem vid användning med nedsatt eller utan synförmåga

  • Det finns färger som kan vara svåra att se.
  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.
  • Det kan finnas filmer på webbplatsen som saknar syntolkning.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Det kan finnas filmer på webbplatsen som saknar textning.

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Hittar du problem som inte är beskrivna på denna sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss gärna och berätta det. 

Du kan kontakta oss via formuläret nedan, mail: info@achima.se eller telefon: 0455-300 450.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för att se till att alla följer lagen. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kring webbtillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testar webbplatsen

Vi granskar och testar regelbundet webbplatsen. Den senaste granskningen gjordes den 8 november 2021.

Webbplatsen uppdateras löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterade 8 november 2021.