fbpx

The Achima Way & Achima-ansvaret

The Achima Way

Inom Achima arbetar vi med en egen arbetsfilosofi, The Achima Way (TAW). Den bygger på fem ledord som ska sätta sin prägel på allt vi gör, både kollegor emellan och i mötet med patienten.

  • ANSVAR – STOLTHET – ARBETSGLÄDJE – STICKA UT – BEMÖTANDE

The Achima Way går ut på att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och vara stolt över sitt arbete. Både medarbetare och hela vårdcentraler ska sticka ut med det som gör dem unika. Det handlar också om ett förhållningssätt att alltid ge både kollegor och patienter samt deras anhöriga ett extra bra bemötande. Det kan låta som en självklarhet, men det är ett sätt för oss att sticka ut och att bjuda på oss själva lite mer.

Att arbeta enligt The Achima Way innebär också att varje individ har ett ansvar för att bidra med det bästa för att skapa en bra arbetsmiljö och en trygg plats för våra patienter. Detta har vi valt att kalla Achima-ansvaret. Det innebär att vi alltid gör det lilla extra för våra patienter. Vi är ödmjuka, lyssnar in, ber om ursäkt om vi gjort något fel och skyller aldrig ifrån oss. Vi tar det fulla ansvaret för att patienternas upplevelse av oss ska bli den allra bästa.

En förmån alla medarbetare har är att de bjuds ner till Karlskrona för en 2-dagars utbildning. Där får man träffa kollegor från andra Achima-vårdcentraler, och lära sig mer om The Achima Way. Utbildningen får man både som nyanställd och om man varit anställd ett längre tag.

Achima-ansvaret

Vi vill att våra patienter ska känna sig trygga i kontakten med oss som vårdgivare och har därför tagit fram det vi kallar ”Achima-ansvaret”. 

Vad är Achima-ansvaret?

Det innebär att vi alltid gör det lilla extra för våra patienter. Vi är ödmjuka, lyssnar in, ber om ursäkt om vi gjort något fel och skyller aldrig ifrån oss. Vi tar det fulla ansvaret för att patienternas upplevelse av oss ska bli den allra bästa.

Det innebär att patienter eller anhörig/närstående ska kunna lita på att vi jobbar för: 

  • bästa möjliga patientsäkerhet. 
  • positivt bemötande. 
  • en ständig kvalitétsutveckling. 

Skulle det upplevas att vi inte når upp till detta eller brister på något annat sätt lovar att bemötas med respekt och ta synpunkterna på fullaste allvar för att dina framtida kontakter med oss ska bli bättre. 

Här på vår hemsida finns möjlighet att på ett enkelt sätt inkomma med synpunkter och åsikter via ett elektroniskt formulär. Lämna synpunkter och klagomål här.

Genom Achima-ansvaret förbinder vi oss att:
  • Följa de etiska och medicinska riktlinjer såsom de framgår av myndigheter, regioner och offentliga företrädare för dessa likväl som företrädare för professionerna inom vården.
  • Vid begångna misstag omgående kontakta berörd/berörda, förbehållslöst be om ursäkt, beskriva, om möjligt, hur vi arbetar för att ställa allt till rätta samt beskriva konsekvenserna av missödet såväl på kort som på lång sikt.

Achima-ansvaret

En trygghet för patienterna

Björn Siösteen är Achima Cares chefläkare och grundaren av Achima-ansvaret, vars syfte är att alla patienter ska veta vad de kan förvänta sig av Achima.

– Vi har tagit fram Achima-ansvaret för att patienter ska känna sig trygga i sin kontakt med oss.

Achima vill bidra till att utveckla och förbättra vården. Ledstjärnan är ”vi förbättrar vårdsverige” vilket innebär att Achima i alla möten strävar efter att göra saker lite bättre, att nästa möte alltid ska bli lite bättre än det föregående. 

– Vi kan inte ta ansvar för hela vårdapparaten, men vi kan ansvara för vad vi gör och hur vi bemöter såväl våra patienter som alla andra som jobbar inom vården. Målet är att göra patientens resa inom vårdapparaten så enkel som möjligt.

Garanterar en hög kvalitet

För att nå dit har Achima-ansvaret arbetats fram. En filosofi som sammanfattar hur åtagandet gentemot patienterna ser ut och vad de kan räkna med i kontakten med Achima. 

– Med Achima-ansvaret som grund kan patienter, anhöriga eller närstående känna sig förvissade om att vi jobbar mot högsta standard, mot bästa bemötande och för en ständig kvalitetsutveckling.

Achima-ansvaret fyller också en viktig funktion om, eller när, vårdresan stöter på hinder eller problem.

– I Achima-ansvaret beskriver vi hur vi tänker och agerar när saker inte riktigt blir som det var tänkt. Då förbinder vi oss att bemöta patienter med respekt, att ta synpunkter på fullaste allvar och att göra vad vi kan för att framtida kontakter ska bli bättre.

Björn Siösteen, chefläkare på
Achima Care och grundare av
Achima-ansvaret.