fbpx

Synpunkter & klagomål

Har du några synpunkter eller klagomål? Kontakta oss gärna genom att fylla i formuläret nedan.

Vi älskar att jobba med kvalitet och patientsäkerhet. Därför pågår ett ständigt kvalitetsarbete hos oss. Detta för att våra patienter och anställda ska känna trygghet. 

Vi har en lagstadgad skyldighet gentemot dig som patient att ta emot och besvara dina synpunkter och klagomål.  Vänd dig i första hand till din Achima-vårdcentral där du är listad genom att fylla i formuläret. Blir du inte nöjd med med vår återkoppling kan du som patient gå vidare till patientnämnden. Läs mer nedan.

Varje region har en fristående patientnämnd som ska hjälpa dig i kontakten med oss som vårdgivare. Det kan vara ett alternativ om du inte känner dig hörd av oss eller behöver hjälp med information för att kunna säkerställa dina rättigheter.

Läs mer om patientnämndens uppdrag eller hitta din patientnämnd här.

IVO eller Inspektionen för vård och omsorg är tillsynsmyndighet för oss som registrerad vårdgivare. Om du har klagomål ska du i första hand framföra klagomålet till oss eller patientnämnden. 

Om du inte får ett tillfredställande svar från oss kan du vända dig till IVO för vidare utredning.

Läs mer på IVO:s hemsida www.ivo.se.

Achima Care bedriver primärvård på uppdrag av regionerna. Om du drabbats av vårdskada kan du ansöka om ersättning hos LÖF, regionernas ömsesidiga försäkringsbolag. Det är du som patient som bestämmer om du vill anmäla. Läs mer om hur du gör en skadeanmälan och på vilka grunder LÖF arbetar på LÖF:s hemsida www.lof.se.

HJÄLP OSS ATT BLI BÄTTRE

Dina synpunkter är viktiga!

Fyll i personuppgifter och välj vilken vårdcentral det gäller. Förklara tydlig vad som inträffat och skicka in.

Synpunkterna hamnar i vårt kvalitetssystem där allt analyseras, rätt person tar del av informationen och eventuell återkoppling sker. Vi använder därefter uppgifterna för att arbeta mot ständig förbättring inom organisationen

The Achima way & Achima-ansvaret

Vi arbetar med en egen arbetsfilosofi, The Achima Way (TAW). Den bygger på fem ledord som ska sätta sin prägel på allt vi gör, både kollegor emellan och i mötet med patienten. Det innebär förenklat att vi vill förbättra vårdsverige!

En del av arbetsfilosofin är Achima-ansvaret, som är ett arbetssätt där vi jobbar för bästa möjliga patientsäkerhet och ständig kvalitetsutveckling.

GDPR. Läs vår integritetspolicy här.