fbpx

Vårdsamordnare

Vårdsamordnaren arbetar med samordning vid utskrivning från slutenvård hos äldre och sjuka patienter. Vi arbetar också för en trygg och säker hemgång, samt samverkar med biståndshandläggare, hemtjänst, hemsjukvård m fl. 

Vårdsamordnaren:

  • har nära samarbete med läkare och annan personal på vårdcentralen.
  • följer bland annat symptom, behandling, ger råd om egenvård och stöd till självhjälp.
  • ersätter inte andra behandlingsinsatser på vårdcentralen.

Vad kan vårdsamordnaren göra för dig?

  • Erbjuda kontinuitet och tillgänglighet
  • Följa din behandling
  • Följa hur du mår
  • Ge råd och stöd
  • Tillse att du får annan hjälp vid behov

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vårdsamordnare

Kontakta oss