fbpx

Vårdsamordnare

Hos oss kan vi erbjuda en vårdsamordnare, som är en stöd- och kontaktperson för patienter med depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Vårdsamordnaren:

  • har nära samarbete med läkare och annan personal på vårdcentralen.
  • följer bland annat symptom, behandling, ger råd om egenvård och stöd till självhjälp.
  • ersätter inte andra behandlingsinsatser på vårdcentralen.

Vad kan vårdsamordnaren göra för dig?

  • Erbjuda kontinuitet och tillgänglighet
  • Följa din behandling
  • Följa hur du mår
  • Ge råd och stöd
  • Tillse att du får annan hjälp vid behov

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vårdsamordnare

Kontakta oss