fbpx

Hälsokontroller

Vi erbjuder hälsokontroller både till företag och privatpersoner.

En hälsokontroll kan upptäcka sjukdomsframkallande faktorer i ett tidigt skede. Ju tidigare åtgärd desto mindre skada. Att tidigt identifiera t ex högt blodtryck gör att hälsofrämjande åtgärder kan sättas in innan andra symtom blir synliga.

Vi undersöker:

 • Syn
 • Hörsel
 • Hals (sköldkörtel & lymfkörtlar)
 • Hjärta (auskultation)
 • Blodtryck
 • Lungor (auskultation & perkussion) och
 • PEF-mätning
 • Bukorgan (palpation & perkussion)
 • EKG, vikt och längd
 • Hb (hemoglobin)
 • SR (sänka)
 • Urinprov (äggvita, socker och nitrit)
 • Blodfetter (triglycerider och kolesterol)
 • Leverfunktionsprov
 • Njurfunktionsprov, keratinin
 • PSA-prov (prostata) för män över 40 år
 • TSH-prov (sköldskörtel) för kvinnor över 40 år

Ring oss på 0221-44 24 13 för mer information kring hälsokontrollerna.

Hälsokontroller

Kontakta oss