fbpx

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter hjälper till att hitta möjligheterna i dina förmågor. När ett funktionshinder gör att vardagen måste anpassas kan vår arbetsterapeut utvärdera dig och din situation och ta fram verktyg för att underlätta livet. Arbetsterapeuten kan även förskriva praktiska hjälpmedel för att anpassa din omgivning.

Många funktionshinder kan underlättas med hjälp av arbetsterapi. Till exempel kan arbetsterapeuter hjälpa till med handrehabilitering och artrosbehandling.

Vår arbetsterapeut arbetar i huvudsak med:

  • Bedömning, handrehabilitering och utprovning av handortoser vid behov
  • Utprovning av hjälpmedel, t.ex. tyngdtäcke vid sömnproblematik, datortillbehör/styrsätt mm. upp till 20 år
  • Ergonomiska råd samt arbetsplatsbesök
  • Stöd i vardagsstruktur vid neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, vid utmattningssyndrom och smärta
  • Bedömning/utprovning av elrullstol
  • Bedömning av minnet – minnesutredning
  • Livsstilsförändring – aktivering, träning, motiverande samtal

Vid långtidssjukskrivning eller arbetslöshet finns hon även som resurs för kontakt med försäkringskassan och/eller arbetsförmedlingen.

Läs mer om olika hjälpmedel på 1177.se.

Välkommen!

Arbetsterapeut

Kontakta oss