fbpx

Sörmlands hälsoprogram

Alla som fyller 40, 50 eller 60 år erbjuds kostnadsfritt att delta i Sörmlands hälsoprogram.

Syftet är att förbättra hälsan och förebygga hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes typ 2.

Många av de vanligaste sjukdomarna är kopplade till hur vi lever. Det är viktigt att tidigt upptäcka riskfaktorer eftersom förändrade levnadsvanor eller behandling kan minska risken att drabbas avsevärt.

Sörmlands hälsoprogram:

  • Först får du besvara en hälsoenkät via 1177.se som ligger till underlag för besöket.
  • Därefter provtagning, för att kontrollera blodsocker, blodfetter, blodtryck, längd, vikt och midjemått. Vid provtagningen får du en ny tid för ditt hälsosamtal.
  • Vid hälsosamtalet går vi tillsammans igenom dina prov- och enkätsvar. Vid behov görs kompletterande provtagning och uppföljning eller kontroll.

Läs gärna med om Sörmlands hälsoprogram på 1177.se.

Välkommen!

Sörmlands hälsoprogram

Kontakta oss