fbpx

Vi som jobbar här

Administration

Maria

Klinikadministratör

Paula

Teamledare
Distriktssköterska

Päivi

Verksamhetschef
Distriktsköterska

Eva

Medicinsk sekreterare

Kristina

Chefsadministratör
Medicinsk sekreterare

Lise-Lotte

Receptionist

Läkare

Adel

ST-Läkare

Hans Erik

Barnläkare

Kenneth

ST-läkare

Lennart

Specialist i allmänmedicin

Björn

Specialist i allmänmedicin
Medicinskt ledningsansvarig läkare

Alena

Specialist i allmänmedicin

Rehab & Samtal

Aras

Rehabkoordinator

Malin

Fysioterapeut

Susanna

Fysioterapeut

Sjuksköterskor & Undersköterskor

Atieh

Sjuksköterska
Diabetessjuksköterska

Avina

Distriktssköterska

Jimmy

Undersköterska

Paula

Teamledare
Distriktssköterska

Päivi

Distriktssjuksköterska
Samordningssköterska för multisjuka och äldre

Sara

Undersköterska

Päivi

Verksamhetschef
Distriktsköterska

Övriga

Wathba

Lokalvådare

Vi som jobbar här

Kontakta oss på Vi som jobbar här