fbpx

Äldremottagning

Vår äldremottagning riktar sig till dig som är över 75 år och har mer än en långvarig sjukdom. Här får du träffa sjuksköterska och vid behov även läkare.

Vi arbetar både med att bedöma och behandla:

 • Blodtryckskontroll
 • Såromläggning
 • Inkontinensutredning
 • Receptförnyelse
 • Hjälpmedel
 • Läkartider
 • Läkemedelsbehandlingar
 • Genomgång av läkemedel
 • Ge injektioner
 • Samordning med hemsjukvården
 • Och mycket mer.

Genom en helhetsbedömning av ditt hälsotillstånd kommer vi gemensamt fram till en vårdplan som du känner dig trygg med.

Målet med äldremottagningen är att du som patient skall få en mer samlad och sammanhållen vård.

Välkommen!

Vi som jobbar här

Päivi

Distriktssjuksköterska
Samordningssköterska för multisjuka och äldre

Äldremottagning

Kontakta oss