fbpx

BVC

Välkommen till Achima Care Ekeby barnavårdscentral

På barnhälsovården ger vi råd och stöd till föräldrar med barn i åldern 0–6 år. Att bli förälder är något alldeles speciellt och frågorna kan vara många. Du är alltid välkommen att kontakta oss om allt, när det gäller ditt barns hälsa och utveckling eller frågor kring ditt föräldraskap.

Vårt mål är att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling samt erbjuda en säker och god vård för er. Vi har mycket nära samarbete med vårdcentralens läkare, som är specialister i allmänmedicin.

Vi erbjuder bland annat:

  • Regelbundna hälsokontroller utförda av BVC-sköterska och barnläkare
  • Hembesök till nyfödda
  • Vaccinationer
  • Föräldrastöd individuellt och i grupp
  • Föräldragrupper med spädbarnsmassage
  • Telefonrådgivning
  • Tidsbeställda mottagningsbesök

Läs mer om barnhälsovård på 1177.se.

Välj BVC för ditt barn

Som föräldrar har ni möjlighet att välja BVC till ert barn. Det gör ni genom att logga in via e-tjänster på 1177.se, bli ombud för barnet och där välja Achima Care Roslunda BVC som barnets vårdval. Det går även bra att välja BVC för barnet redan under graviditeten eller innan barnet fått något sitt personnummer, då fyller ni i en blankett och lämnar in eller skickar till oss.

Här kan du ladda ner blankett.

Här loggar din in på dina e-tjänster på 1177.se.

Gör ni inget aktivt val av BVC blir barnet registrerat på den BVC som ligger närmast barnets folkbokföringsadress.
Tänk på att man ska göra två val för sitt barn, val av BVC (0-6år) och av vårdcentral (dit du vänder dig om ditt barn blir sjukt).

Välkommen!

BVC

Kontakta oss