fbpx

Provtagning covid-19 med milda symptom.

Provtagning Covid-19 (PCR). Provtagningen gäller dig vid pågående symtom i minst 24 timmar, för vuxna och barn fr o m förskoleklass.

Provtagning för covid-19 görs endast efter läkarbedömning. Har du endast milda symptom ska du inte provtas.

Mot bakgrund av regeringens beslut att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 upphörde den kostnadsfria PCR-provtagningen i Västra Götalandsregionen den 9 februari 2022. Det finns inte några PCR-test att boka på vårdcentralen. Du kan heller inte lämna in tester.

Inom vård och äldreomsorg provtas patienter, omsorgstagare och personal vid symtom.
Läs mer om den nya provtagningsindikationen på 1177