fbpx

Vaccinera dig mot Covid-19 och Säsongsinfluensa 2023-24

Fr o m 6 november erbjuder vi vaccination för dig som är:

Fr o m 6 november erbjuder vi vaccination för dig som är:

 • 65 år och äldre
 • Gravid fr o m graviditetsvecka 12
 • vuxen eller barn över 6 månader med:
  – kronisk hjärtsjukdom
  – kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår/instabil astma
  – nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, orsakad av till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder
  – kronisk leversvikt eller njursvikt
  – diabetes typ 1 och 2
  – kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Om du tillhör någon av grupperna ovan är vaccinationen gratis.

Det är viktigt att du vaccinerar dig mot influensa, även om du är vaccinerad mot covid-19. 

Välkommen att boka tid via vår E-tjänst Boka tid för vaccination mot covid-19 och säsongsinfluensa.

För dig som är under 65 år och/eller inte tillhör riskgrupp enligt ovan:

Välkommen att boka vaccination. Vaccinationen ingår inte i högkostnadsskyddet.