fbpx

Hälsoundersökningar

Vi erbjuder hälsoundersökningar både till företag och privatpersoner.

I denna undersökning ingår först ett besök hos undersköterska och sedan ett efterföljande besök, antingen fysiskt eller digitalt, hos läkare.

Vid besöket hos undersköterska kontrolleras följande:

 • Laboratorieprover
  • Hb
  • P-Gluko
  • SR
  • Litet leverstatus (ALP, GT, ALAT
  • Lipidstatus (kolesterol, LDL, HDL, triglycerider)
  • El. status (albumin, calcium, natrium, kreatinin, kalium)
  • TSH
  • Kobalamin
  • Urinprov – urinsticka
  • PSA för män över 50 år / för de som önskar
 • Hörseltest (audiogram)
 • PEF-mätning
 • Blodtrycksmätning
 • BMI (vikt och längd)
 • Vilo-EKG
 • Syntest

Vid kontakten med läkaren görs följande:

 • Allmän anamnes tas
 • Genomgång av provsvar
 • Undersökning av bröst (för de kvinnor som vill)

Övriga tillägg av undersökningar eller provtagningar utförs efter överenskommelse.

För bokning eller frågor om hälsoundersökningar vänligen kontakta sjuksköterska på 0472–65 09 00.

En hälsoundersökning kan upptäcka sjukdomsframkallande faktorer i ett tidigt skede. Ju tidigare åtgärd, desto mindre skada. Att tidigt identifiera till exempel högt blodtryck gör att hälsofrämjande åtgärder kan sättas in innan andra symtom blir synliga.