fbpx

Hälsokontroller

Vi erbjuder hälsokontroller både till företag och privatpersoner. I dessa hälsoundersökningar ingår provtagning inför läkarbesöket som innefattar:

  • syntest
  • hörseltest (audiogram)
  • PEF-mätning (mätning av lungkapacitet)
  • blodtrycksmätning
  • längd och vikt (BMI)
  • EKG
  • allmänna blodprover

Vid läkarbesöket samtalar man allmänt om fysiskt och psykiskt mående samt går igenom provsvaren. Kvinnor kan välja att få sina bröst undersökta, män kan välja att lämna PSA-prov.

Övriga tillägg av undersökningar eller provtagningar utförs efter överenskommelse.

För bokning eller frågor om hälsoundersökningar vänligen kontakta sjuksköterska på 0472–65 09 00.

En hälsokontroll kan upptäcka sjukdomsframkallande faktorer i ett tidigt skede. Ju tidigare åtgärd desto mindre skada. Att tidigt identifiera t ex högt blodtryck gör att hälsofrämjande åtgärder kan sättas in innan andra symtom blir synliga.