fbpx

Äldremottagning

Till vår äldremottagning kallar vi 85-åringar för hälsosamtal och kontroller. Här får du träffa sjuksköterska och vid behov även läkare. Vi pratar med patienten om levnadsvanor, så som matvanor, tobak, alkohol, fysisk aktivitet och sömn. Vi efterhör hur situationen ser ut avseende anhöriga, vänner och andra sociala kontakter. Vi informerar om vilka aktiviteter som finns i närheten.

Vi arbetar med:

 • Blodtryckskontroll
 • Kontroll av andning och cirkulation
 • Kontroll av puls, vikt och längd
 • Såromläggning
 • Genomgång av läkemedel
 • Inkontinensutredning
 • Receptförnyelse
 • Hjälpmedel
 • Läkartider
 • Läkemedelsbehandlingar
 • Samordning med hemsjukvården

Våra läkare utför enligt avtal med Alvesta kommun ronder på äldreboendena i området, Björkliden, Asken och Torsgården.

Genom en helhetsbedömning av ditt hälsotillstånd kommer vi gemensamt fram till en vårdplan som du känner dig trygg med. Målet med äldremottagningen är att du som patient skall få en mer samlad och sammanhållen vård.

Välkommen!

Vi som jobbar här

Frida Håkansson

Distriktssköterska
Demens & inkontinens

Maria Gustafsson

Distriktssköterska
Astma/KOL