fbpx

Rehabkoordinator

Vi vill hjälpa våra patienter att så snabbt som möjligt kunna återgå till sin vardag och sitt arbete efter en skada eller sjukdom.

Har du en sjukdom eller skada som påverkar din arbetsförmåga kan det vara aktuellt med en sjukskrivning. Sjukskrivningen är då en del i din rehabilitering.

På vårdcentralen finns möjlighet till kontakt med en rehabkoordinator. Rehabkoordinatorn har i uppdrag att koordinera olika insatser runt dig som är eller riskerar att bli sjukskriven. Syftet är att underlätta och påskynda din rehabilitering så att du kan förbättras snabbare och återfå din arbetsförmåga alternativt undvika sjukskrivning.

Rehabkoordinatorn kan hjälpa dig med:

  • Att identifiera dina rehabiliteringsbehov.
  • Rådgivning för egenvård eller andra insatser/behandling.
  • Att i samarbete med dig och behandlande läkare eller annan sjukvårdspersonal komma fram till en plan för din rehabilitering.
  • Att samordna kontakter med olika myndigheter, t.ex. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, och vid behov ta arbetsgivarkontakt.

Läs mer om sjukskrivning

Välkommen!

Rehabkoordinator

Kontakta oss