fbpx

Hälsokontroller

Vi erbjuder hälsokontroller både till företag och privatpersoner.

En hälsokontroll kan upptäcka sjukdomsframkallande faktorer i ett tidigt skede. Ju tidigare åtgärd desto mindre skada. Att tidigt identifiera t ex högt blodtryck gör att hälsofrämjande åtgärder kan sättas in innan andra symtom blir synliga.

Vi har ett färdigt koncept där vi tar utvalda blodprover och kontroller. Det ingår hälsosamtal och rådgivning samt kartläggning av livsstil med fokus på tobak, alkohol, kost och motion.

Hälsokontroll per person 2 875:- (ingen moms på hälso- och sjukvård)

Vi undersöker:

 • Hörsel
 • Syn
 • Hals (sköldkörtel och lymfkörtlar)
 • Hjärta (auskultation)
 • Blodtryck
 • Lungor (auskultation & perkussion) och PEF-mätning
 • Bukorgan (palpation & perkussion)
 • EKG, vikt och längd
 • Hb (hemoglobin)
 • SR (sänka)
 • Urinprov (äggvita, socker och nitrit)
 • Blodfetter (triglycerider och kolesterol)
 • TSH-prov (sköldskörtel)
 • Leverfunktionsprov
 • Njurfunktionsprov, keratinin
 • Fastesocker

Tillägg:

 • PSA-prov (prostata)
 • Spirometri (undersökning av lungor)
 • Arbets-EKG
 • Vaccinationer

Vänligen maila oss för offert angående pris för tillägg

Kontakta oss gärna för mer information 0733-24 80 06 alt magdalena.sjoholm@achima.se, skriv ”Hälsokontroll” i ämnesraden.

Varmt välkommen!

Hälsokontroller

Kontakta oss