fbpx

Vaccinationsrekommendationer under hösten/vintern 2023 (Covid-19)

Aktuell rekommendation gäller från och med den 1 oktober och som längst till och med den 29 februari 2024.

Aktuell rekommendation gäller från och med den 1 oktober och som längst till och med den 29 februari 2024.

Under hösten rekommenderas en dos vaccin till:

  • Alla som är 80 år och äldre
  • Personer som bor på särskilt boende för äldre
  • Alla som är 65-79 år eller över 18 år i medicinsk riskgrupp.

Ingen rekommendation om vaccination till personer 18-49 år utan medicinska riskfaktorer

För personer 18-49 år utan medicinska riskfaktorer finns ingen
rekommendation om vaccination. En dos vaccin finns tillgänglig för de som ändå vill vaccinera sig under hösten/vintern. Det ska då ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Ovaccinerade personer i åldern 50-64 år rekommenderas en dos

Tidigare helt ovaccinerade personer i åldern 50-64 år rekommenderas en dos vaccin under hösten/vintern. En dos vaccin finns tillgänglig även för tidigare vaccinerade i denna åldersgrupp. Det ska då ha gått minst 9 månader sedan föregående dos.