fbpx

Vaccination covid-19 för dig 16 år eller äldre

Vi håller till på vårdcentralen, Kungsgatan 14 i Älmhult. Ingång ifrån Trädgårdsgatan, följ skyltning ifrån huvudingången.

  • Efter vaccinationen får du sitta kvar 15 minuter för övervakning.
  • Ha gärna på dig kläder på överkroppen som gör det lätt för vaccinatören att komma åt din överarm.
  • Ha din id-handling och ev. samtyckesblankett lättillgänglig.
  • Tänk på att hålla avstånd!

Boka tid

Boka din tid via 1177.se eller ring Callcenter 0470 58 60 00

Har du grav allergi ring 0476 65 08 00 och välja knappval 0 “Vaccinering mot covid-19”.

Allmän information om vaccination

Medicinering

Information till Dig som tar blodförtunnande medicin

– Warfarin/Waran: PK-prov tagits inom 14 dagar där värdet ska vara under 3,0 INR.

– NOAK: Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana: Ta dina tabletter som vanligt. Behandlingen behöver ej pausa eller förskjutas.

Vid dubbel blodförtunnande behandling kontakta din AK-mottagning.