fbpx

Smärthanteringsgrupp

Riktar sig till dig som är i åldern 16 – 67 år med generaliserad smärta, smärta i rygg, nacke eller axlar.

Fysioterapeut och psykosocial resurs arbetar tillsammans med dig som deltagare i gruppen. Gruppen träffas 3 timmar vid ett tillfälle i veckan under 7 veckor och innehåller bland annat fysisk aktivitet, avspänning, basal kroppskännedom, kognitiv beteendeterapi (KBT) och föreläsningar om olika teman (t.ex. smärta, stress och ergonomi). Före gruppstart träffar du sjukgymnast/fysioterapeut vid minst ett individuellt besök. Uppföljning individuellt och i grupp sker några veckor respektive några månader efter avslutad grupp.

Målet med gruppen 

Målet med smärthanteringsgruppen är att du ska få verktyg för att kunna hantera din livssituation, förebygga framtida ohälsa och främja återgång till arbete.

Högkostnadsskydd

Rehabiliteringen ingår i högkostnadsskyddet, vilket innebär att du betalar landstingets patientavgifter för dina besök. Insatsen kan vara en del i din rehabilitering under en sjukskrivningsperiod. Arbetar du har du under tiden för smärthanteringsgruppen möjlighet att få förebyggande sjukpenning.

Är du intresserad av att delta i en smärthanteringsgrupp kan du ta kontakt med sjukgymnastiken.

Välkommen!