Integritetspolicy

Achima Care AB´s Integritetspolicy

 

I och med den nya databaslagen (GDPR) så har vi upprättat ett dokument angående vår hantering av personuppgifter.

 

Genom att registrera dig hos Achima Care AB samtycker du till att dina personuppgifter sparas och behandlas enligt Dataskyddsfördorningen (2016/679).
Uppgifterna används för administration, våra kontakter med dig och för vidarebefordran till kund i syfte att boka uppdrag.

Läs mer om vår integritetspolicy i en PDF fil här.